Sisustusrakentaminen

Tarkoituksenmukaista sisustusrakentamista

Sisustusrakentaminen on osa tilan personointia. Keskeisin lähtökohtamme sisustusrakentamisessa on tilan toimivuus ja estetiikka.

Teemme mittatilaustyönä muun muassa portaiden asennuksia, panelointeja, tehosteseiniä ja erilaisia akustiikkaratkaisuja. Kaikki, mitä kulloiseenkin tilaan teemme, suunnitellaan ja toteutetaan tapauskohtaisesti tilan hengen mukaisesti.

sisustus

Tilan käyttömukavuus perustuu ammattilaisen työhön

Toimiva sisustus tekee työskentelystä mukavaa ja lisää ihmisten viihtyvyyttä. Ei siis ole merkityksetöntä, miten tilan sisustus suunnitellaan ja toteutetaan. Erilaisilla kalusteilla ja materiaaleilla luodaan tilan henki.

LISÄÄ
rakentaminen

Panelointi ja tehosteseinät

Sisustusrakentamiseen kuuluviin panelointitöihin ja tehosteseiniin löytyy useita erilaisia rakennusratkaisuja. Erilaisilla tehosteseinillä ja paneloinneilla voidaan piristää tilan visuaalista ilmettä ja tuoda siihen persoonallisuutta.

Portaiden
asennus

Portaiden asennus on olennainen osa sisustusrakentamista. Se kysyy tarkkuutta ja ammattitaitoa. Meillä on kokeneet ja ammattitaitoiset asentajat portaiden asennukseen. Otamme täyden vastuun siitä, että portaat on asennettu aina oikein.

Rimakaton
asennus

Rimakaton avulla voidaan hallita tilan akustiikkaa. Se myös luo tilaan kauniin visuaalisen ilmeen. Rimakaton asennus kysyy ammattitaitoa ja hyviä materiaaleja. Meidän käyttämät materiaalit ovat laadukkaita ja asentajat kokeneita alansa ammattilaisia.

Akustiikka-
palvelut

Akustiikkapalvelut kuuluvat tehosteseinien ja rimakattojen asennukseen. Erilaisia akustiikkaratkaisuja voidaan kätkeä esimerkiksi tehosteseiniin. Akustoitu tila saadaan aikaan muun muassa siten, että seinien verhoilu tehdään irti seinärakenteesta.

Valikko